Het Bestuur

Zoals gezegd is de Stroomdalkapel een zelfstandige vereniging met een eigen bestuur:

  Het bestuur bestaat uit de volgende leden:  

Voorzitter Dhr.   B. Raterink
Vice voorzitter   Dhr.   R. Lahuis
Secretaris   Mevr. R.R. Bekkema
Penningmeester Dhr.   H. Hessels
Leden    Vacant
Leden    Mevr. A. Stellingwerf
Leden   Dhr.   H. de Weme